Training oog voor interactie

beaujonbeeldcoach_oogvoorinteractie

Tijdens de training ga je aan de slag met je eigen interactie- en taalvaardigheid.

In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert.
Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

 

 

 

 

 

beaujonbeeldcoach_oog-voor-interactieTaalrijke interactie in de kinderopvang van 0 tot 12 jaar.
Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bezoek hier de website van het NJi

Meer over deze opleiding

Kennis over en kunnen toepassen van de zes interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen
 • Oefenen met het herkennen en toepassen van de interactievaardigheden
 • Maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk
 • Beeldfragmenten in kleine groepjes bespreken met behulp van uitgewerkte kijklijsten
 • Versterken van de eigen taalvaardigheid
 • Individueel coachingsgesprek
 • Eindgesprek en presentatie van de eigen groei

De training is er in twee variaties en kan indien gewenst ook gecombineerd worden:
Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 10 á 14 deelnemers

Vooraf korte schrijfopdracht en TOA-leestoets naar keuze

6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)

3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)

Individueel coachingsgesprek met de trainer op het werk (na de derde bijeenkomst)

Eindopdracht

Eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende

 

Materiaal

Het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.

Filmpjes van pm-ers in actie

Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk

Werkboek Oog voor interactie 

€ 650,00 per persoon exclusief boek (€ 29,95).

Zoals aangegeven is het trainingsaanbod Oog voor interactie onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Via deze regeling is er € 650,00 subsidie per deelnemer beschikbaar. Voor de actuele stand van zaken over deze regeling verwijs ik u naar de site van Bureau Kwaliteit Kinderopvang. http://www.stichtingbkk.nl/taal-en-interactievaardigheden.

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een Bewijs van deelname.

Ben je enthousiast over deze opleiding? Klik hier om contact op te nemen.