Beeldcoaching in de Kinderopvang en het Onderwijs

beaujonbeeldcoach_kinderopvang Video Interactie Begeleiding (VIB) heeft in het kader van deskundigheidsbevordering al sinds geruime tijd een plek in kinderopvang en onderwijs. De pedagogische en educatieve kwaliteit van de medewerkers vormt een belangrijke factor in het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Immers, een kind dat zich veilig voelt, zal zich binnen de eigen mogelijkheden goed ontwikkelen.

Beeldcoaching is gebaseerd op Video Interactie Begeleiding en  video feedback. Beeldcoaching is een methodiek die de interactie tussen kinderen en pedagogische medewerkers/docenten inzichtelijk maakt en verbetert.
Beeldcoaching is een effectieve methodiek die pedagogisch en educatief handelen blijvend verbetert en tevens bijdraagt aan meer arbeidsvreugde bij pedagogische medewerkers/docenten

Het SCO-Kohnstamm instituut deed onderzoek naar de effecten van Video Interactie Begeleiding.  Het onderzoek concludeert: “Video Interactie Begeleiding (VIB) laat interessante effecten zien op de kwaliteit van de interacties van leidsters met kinderen. De training heeft positieve en beklijvende effecten op de stimulerende opvoeding, de sensitieve responsiviteit en de verbale stimulering van leidsters. Deze effecten variëren, afhankelijk van het leidsteraspect, van middelmatig groot tot groot.”