Beeldcoaching in Zorg en Welzijn

Veranderingen in zorg en welzijn volgen elkaar in snel tempo op. Van medewerkers wordt verwacht mee te bewegen, hun beroepshouding aan te passen en creatieve oplossingen te bedenken.
Dit vraagt om deskundigheidsbevordering en zelfreflectie. Beeldcoaching biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het eigen handelen en dit bespreekbaar te maken.

Bij coaching met beeld worden de persoonlijke en functionele zelfkennis en zelfverzekerdheid van de medewerker vergroot. medewerkers leren positieve en professionele eigenschappen van zichzelf en de positieve eigenschappen en intenties in het gedrag van de cliënten te zien.
Met behulp van de video beelden kun je de stappen in het contact per moment volgen en uitwerken. In de beelden zie je het effect bij de medewerker en de cliënt of bewoner.

Het zelfvertrouwen van de medewerker wordt versterkt omdat deze kan zien welke vaardigheden hij/zij al beheerst en welke nog kunnen verbeteren. De cliënt of bewoner ervaart een prettig en persoonlijk afgestemd contact waarin hij/zij zich gehoord en gezien voelt.