Beeldcoaching voor medewerkers en teams

beaujonbeeldcoach_medewerkersenteamsTijdens de coaching kijkt u naar beelden uit uw dagelijks werk, leert u herkennen wanneer contact geslaagd is, waar het beter kan en wat uw bijdrage daarin kan zijn.

Beeld is een krachtig coachingsmiddel. Het is dynamisch, je ziet wat er gebeurt. En misschien het allerbelangrijkst, je onthoudt beeld beter dan woorden. Coachen met beeld is waardevol voor alle medewerkers in organisaties die met kinderen, leerlingen of cliënten werken.
Beelden maken je bewust van elk betekenisvol contact moment. U leert kinderen of cliënten beter volgen en uw aanbod beter afstemmen.

Het welbevinden van kind of cliënt wordt beter en u ervaart meer positief contact.

 

 

 

Meer over deze opleiding

De medewerker gaat bewuster nadenken over de eigen waarneming en beoordelingspatronen

 • De medewerker herkent interactiepatronen en weet hoe af te stemmen op kind of cliënt
 • De medewerker kan basiscommunicatie toepassen
 • De medewerker kan op een positieve wijze feedback en leiding geven
 • De medewerker kent de kenmerken van een professionele en prettige communicatie met kind of cliënt
 • Medewerkers geven elkaar op positieve wijze feedback
 • Medewerkers overleggen beter waardoor zorg en taken efficiënter en effectiever worden verdeeld en uitgevoerd

Individuele medewerker

 • Er worden video opnames gemaakt van 5 tot maximaal 10 minuten van alledaagse eet- , spel- verzorgings- en/of leermomenten
 • Samen met de medewerker bespreken we de video beelden met het doel helder zicht te krijgen op het functioneren en de behoeftes van kind of cliënt
 • De medewerker ziet en benoemt momenten van geslaagd contact en momenten die beter kunnen
 • We stellen samen actie punten op waarmee de medewerker aan het werk gaat
 • We herhalen de video cyclus gericht op afgesproken actiepunten

Team

 • Met het team bespreek ik een selectie van de video opnames
 • Medewerkers geven elkaar feedback naar aanleiding van de beelden
 • Medewerkers maken afspraken over hun eigen bijdrage in het veranderingsproces
 • We stellen samen actiepunten op waarmee het team aan het werk gaat
 • We herhalen de video cyclus gericht op afgesproken actiepunten

Oefening is belangrijk om veranderingen vast te houden en uit te breiden. Positieve resultaten terug zien en bespreken helpt medewerkers hierbij.

Individuele medewerkers en teams.

Coaching met beeld is zeer waardevol voor organisaties die werken met kinderen, leerlingen of cliënten.

Veranderingen in zorg en welzijn, kinderopvang en onderwijs volgen elkaar in snel tempo op. Van medewerkers wordt verwacht mee te bewegen, hun beroepshouding aan te passen en creatieve oplossingen te bedenken.

Dit vraagt om deskundigheidsbevordering en zelfreflectie. Video Interactie Begeleiding biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het eigen handelen en dit bespreekbaar te maken.

Beeldcoaching team (6 deelnemers)
€ 1.740,-

2 keer beeldcoaching per medewerker| 1 teambijeenkomst met video feedback

Op maat
De inhoud wordt in overleg met de organisatie bepaald.
De tijdsduur en prijs zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Ben je enthousiast over deze opleiding? Klik hier om contact op te nemen.