Zelf leren begeleiden met beeld

Zelf leren begeleiden met beeld
In deze opleiding leert u zelf met video beelden werken bij medewerkers in contact met kind, leerling of cliënt en bij overlegsituaties zoals werkoverleg en intervisie.

Wilt u een AIT gecertificeerde opleiding?
Als AIT gecertificeerd opleider Video Interactie Begeleiding kan ik een opleiding verzorgen via het AIT steunpunt Amersfoort (Regio Midden-Nederland).
Het AIT (Associatie voor Interactie begeleiding en Thuisbehandeling) is methodiek- en merk eigenaar van Video Home Training (VHT) en Video Interactie Begeleiding (VIB).

Beeld is een krachtig coachingsmiddel. Het is dynamisch, je ziet wat er gebeurt.
En misschien het allerbelangrijkst, je onthoudt beeld beter dan woorden.
Centraal staat de dialoog over het beeld. Die zorgt altijd voor beweging.
Samenwerking, inspiratie, creativiteit en enthousiasme zijn de instrumenten van de beeldcoach.

Meer over deze opleiding

 • U kunt medewerkers coachen met beeld.
 • U kunt microanalyse toepassen
 • U kent de kenmerken van een professionele en prettige communicatie
 • U herkent interactiepatronen en weet hoe af te stemmen op elkaar
 • U kunt basiscommunicatie toepassen in de review
 • U kunt de hulpvraag vertalen naar de beelden
 • U kunt de medewerker laten nadenken over zichzelf en zijn/haar eigen bewuste of onbewuste waarneming en beoordelingspatronen
 • U kunt op een positieve wijze feedback en leiding geven aan het proces
 • Kennismaken met theorie en achtergrond van coachen met beeld
 • Filmopnames van het werk bekijken en bespreken
 • Filmopnames van feedbackgesprekken bekijken en bespreken
 • Oefenen met de micro analyse en de kracht ervan leren herkennen
 • Het leerproces van de medewerker(s) begeleiden aan de hand van beelden
 • De ontwikkeling van de gefilmde medewerker(s) volgen

Coachen met video beelden leer je vooral door het te doen. U maakt daarom voor alle bijeenkomsten opnames van het werk en de feedbackgesprekken zodat u kunt oefenen met eigen materiaal.

Activiteitenbegeleiders, managers of leidinggevenden, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, verzorgenden, praktijkbegeleiders.

Voor organisaties kan de opleiding incompany aangeboden worden (maximaal 5 deelnemers per groep).

Opleiding (2 tot 5 deelnemers)
€ 2.150,00 per persoon.

De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van maximaal 4 uur.

Certificering
Als u kiest voor de AIT opleiding zijn er certificeringskosten van ongeveer
€ 250,00 per persoon.

Ben je enthousiast over deze opleiding? Klik hier om contact op te nemen.