Training oog voor interactie

beaujonbeeldcoach_oogvoorinteractieTijdens de training ga je aan de slag met je eigen interactie- en taalvaardigheid.

In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert.
Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

Taalrijke interactie in de kinderopvang van 0 tot 12 jaar.
Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam.

 

 

 

Meer over deze opleiding

Kennis over en kunnen toepassen van de zes interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen
 • Oefenen met het herkennen en toepassen van de interactievaardigheden
 • Maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk
 • Beeldfragmenten in kleine groepjes bespreken met behulp van uitgewerkte kijklijsten
 • Versterken van de eigen taalvaardigheid
 • Individueel coachingsgesprek
 • Presentatie van de eigen groei

De training is er in twee variaties en kan indien gewenst ook gecombineerd worden:
Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 10 á 14 deelnemers

 • Vooraf korte schrijfopdracht
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)
 • 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)
 • Individueel coachingsgesprek met de trainer op het werk (na de derde bijeenkomst)
 • Eindopdracht
 • Materiaal
 • Het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.
 • Filmpjes van pm-ers in actie
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • Werkboek Oog voor interactie
 •  

  € 650,00 per persoon exclusief boek (€ 29,95).

  Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een Bewijs van deelname.

  Ben je enthousiast over deze opleiding? Klik hier om contact op te nemen.